VI FIXAR DIN TRÄDGÅRD

13 feb. Mustning är förstås huvuduppgiften för Äppelblommans musteri. Men för att ge ”motorn” på musteriet, Samer Malke (som varit med sedan vi byggde upp musteriet våren 2015) chans till längre anställning åtar vi oss också trädgårdsarbeten.

Samer Malke hade under sin första tid i Sverige sex månaders utbildning och praktik i Skolträdgården, men han har även stor erfarenhet från trädgårdsarbeten från sitt liv i Syrien.

Samer och jag, Jan Blomgren, började redan förra våren att ta arbetsuppgifter i trädgårdar som att klippa häckar, rensa rabatter, göra nyplanteringar, snygga till gångar mm. Vi tar också bort sly och buskar och fäller träd, dock ej stora träd i villaområden om det av säkerhetsskäl krävs krankorg.

Från den 1 april är vi tillgängliga för trädgårdsarbeten och vill du boka tid redan nu är du välkommen att kontakta Jan Blomgren via mejl jan@appelblomman.se eller telefon 070 635 65 18.

Äppelblomman debiterar 350 kr per timme plus moms, med RUT-avdrag på 50 procent innebär det en kostnad för kunden på 175 kr plus moms.

Titta på kärnorna

13 sep. Äpplena börjar mogna, ge den riktigt goda smaken och därmed drar det också ihop sig till en efterlängtad mustningssäsong. Känner ni er osäkra så kan ni få vägledning genom att öppna ett äpple och titta på kärnorna. Vita kärnor betyder att äpplena kan ha någon eller några veckor kvar, mogna äpplena antar en brunaktig färg.